Čajevi
Kirkolina
Aromaterapija
Sirupi
Kozmetika
Preporučujemo
proizvod

Green Extra Line

270 RSD
Index biljaka

KIRKA CORPORATION D.O.O.
KIRKA PHARMA


Proizvodnja: Kurirska 19c, Zemun Polje
Tel/fax: +381 11 3753-144e-mail: office@kirkapharma.com

Proizvodnja

Pogon za proizvodnju smešten je na placu veličine 1 Ha u Zemun Polju, Kurirska 19c. Pogon, odnosno radni i proizvodni prostori preduzeća su udaljeni od ekološki zagađenih područja i industrijskih delatnosti i obezbeđuju adekvatne preduslove za ovaj tip proizvodnje.

Izgrađeni građevinski objekti su organizovani tako da postoji logičan sled tokova materijala, a koji istovremeno ispunjava zahteve u pogledu održavanja ispravnosti proizvoda u svim fazama.
U okviru proizvodnje postoje tri zasebne celine :

1. Proizvodnja čajeva:
a) Proizvodnja filter čajeva
b) Proizvodnja monokomponentnih apotekarskih čajeva
c) Proizvodnja biljnih mešavina
d) Proizvodnja rinfuznih čajeva

2. Proizvodnja biljnih ekstrakata:
a) Proizvodnja tinktura
b) Proizvodnja složenih ulja
c) Proizvodnja etarskih ulja

3. Proizvodnja kozmetičkih preparata i predmeta opšte upotrebe:
a) Kozmetički preparati na bazi bilja
b) Predmeti opšte upotrebe na bazi bilja

Izrada svih preparata se obavlja na savremenoj opremi izrađenoj od nerđajućih materijala, čiji je kvalitet potvrđen od strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sva oprema se redovno ispituje i održava.
Postupak čišćenja i sanitarnog održavanja opreme i radnih prostora je dokumentovan, a proizvodi za čišćenje i sanitarno održavanje spadaju u klasu preporučenih za prehrambenu industriju.

Kontrola kvaliteta proizvoda nije ograničena samo na laboratorijsku kontrolu, nego obuhvata sve aktivnosti i odluke u vezi sa kvalitetom proizvoda.
Proizvod se ne stavlja u promet dok se ne obavi celokupna dokumentovana inspekcija i ne utvrdi da proizvod odgovara propisima. Testiranje i puštanje u promet vrši funkcija za kontrolu kvaliteta u skladu sa pismenom specifikacijom.

4proizvodnja.jpg2proizvodnja.jpg1proizvodnja.jpg

Na istoj lokaciji izgradjen je nov pogon za proizvodnju čajeva i fitopreparata.
Novi pogon je savremeno opremljen, potpunosti u skladu sa pravilima dobre proizvođačke prakse, sa visokim higijenskim postavkama.

Hala1.jpg Hala2.jpg Hala3.jpg